Ranking najlepszych szkół średnich w Olsztynie

Biorąc pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych najlepsze liceum w Olsztynie to:

  1. II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  zdobywając 67,071 pkt i zajmując 71 miejsce w kraju.
  2. XII LO im. Marii i Georga Dietrichów (63,169 pkt, 124 w kraju).
  3. I LO im. Adama Mickiewicza (62,1 pkt, 153 w kraju).

Najlepsze technikum w Olsztynie to Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 zgarniając 51,946 pkt i zajmując  268 miejsce w Polsce. Drugie miejsce należy się: Technikum nr 7 – Zespół Szkół Ekonomicznych (51,767 pkt, 279 w kraju). Na trzecim miejscu znalazło się Technikum nr 2 – Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych (50,318 pkt, 409 w kraju).

Gratulujemy szkołom i ich uczniom.

Ranking opracował Portal WaszaEdukacja.pl  na podstawie wyników egzaminów CKE. Opracowanie to ma charakter porównawczy i może pomóc uczniom oraz ich rodzicom w wyborze szkoły. Pod uwagę warto również wziąć inne kryteria jak np. profile szkół, kadrę nauczycielską, ofertę edukacyjną czy opinie innych uczniów i rodziców, ew. czas dojazdu do szkoły z miejsca zamieszkania.

Uwaga. Najlepsi uczniowie szkół średnich często są absolwentami kursu efektywnej nauki, technik zapamiętywania, szybkiego czytania i podstaw psychologii Akademii w Olsztynie. Zapisy na nowy rok szkolny ruszyły.

Zachowujemy reżim sanitarny