Po feriach uczniowie kl. 1-3 wracają do sal na zajęcia w Akademii

W pierwszym tygodniu po feriach uczniowie kl. 1-3 i przedszkolaki wracają na zajęcia w SALACH Akademii. W małych kilku osobowych grupach, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Zgodnie z wytycznymi MEN „na zajęcia może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji”. Więcej (ale krótko) na https://www.efektywna-nauka.pl/regulamin-uczestnictwa-w-zajeciach-akademii/ lub szczegółowo (ale długo) na https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Do czasu odwołania przez MEN zagrożenia epidemicznego uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich dalej uczestniczą w zajęciach zdalnie na platformie Click Meeting.

Dzieci uczą się poprzez zabawę

Zachowujemy reżim sanitarny