Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2022/23

Zajęcia poszczególnych kursów odbywają zgodnie z grafikiem danego kursu. Grafik kursu znajduje się na Karcie Słuchacza, którą Kursant otrzymał na pierwszych zajęciach.

W razie potrzeby można poprosić o duplikat Karty Słuchacza w sekretariacie Akademii.

Grafik dni wolnych od zajęć w Akademii w roku szkolnym:

Zachowujemy reżim sanitarny