Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2023/24

Zajęcia poszczególnych kursów odbywają zgodnie z grafikiem danego kursu. Grafik kursu znajduje się na Karcie Słuchacza, którą Kursant otrzymał na pierwszych zajęciach.

W razie potrzeby można poprosić o duplikat Karty Słuchacza w sekretariacie Akademii.

Grafik dni wolnych od zajęć w Akademii w roku szkolnym:

W dniach jak wyżej nie ma zajęć w Akademii. Przerwy te zostały uwzględnione w harmonogramie kursu.

Zachowujemy reżim sanitarny