Klauzula informacyjna RODO

Akademii (wcześniej Akademia Nauki) w Olsztynie przygotowała „Klauzulę informacyjną” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna dostępna jest w siedzibie Akademii w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 3/1 oraz na stronie internetowej. Kliknij podkreślenie Klauzula informacyjna, aby zapoznać się z jej treścią.

Zachowujemy reżim sanitarny