Zapamiętał 3333 cyfry liczby Pi

Olek zapamiętał 3333 cyfry rozwinięcia liczby Pi. Pobił tym rekord Akademii w Olsztynie, szkoły efektywnej nauki. Wszystkie cyfry po przecinku liczby Pi podał z pamięci i zajęło mu to 80 minut. Jedną cyfrę podawał średnio co sekundę. Umiejętność tą opanował w Akademii w Olsztynie na kursie efektywnej nauki prowadzonym przez trenera Tomasza Charukiewicza.

Olek zapamiętywał po 9 cyfr na raz używając technik zapamiętywania poznanych w Akademii. Były to mnemotechniki „Pałac Wyobraźni” oraz GSP. Wynik niecodziennego wyzwania Olka nadzorowała czteroosobowa komisja bicia Rekordu Akademii. Na jej prośbę Olek zapisał wszystkie 3333 cyfry na ekranie komputera.

Komisja podczas weryfikacji wyniku rekordu, poprosiła ,,wyrywkowo’’ o podanie następnych po sobie 9 cyfr z ciągu 3333 cyfr. Olek prawidłowo odpowiedział na pytania weryfikacyjne. Potwierdził tym swój olbrzymi potencjał i pamięć.

Olek ma 18 lat. Do bicia rekordu w zapamiętywaniu podszedł tydzień przed maturą. Aleksandrze życzymy kolejnych sukcesów!

Kliknij podkreślenie i zobacz inne rekordy kursantów Akademii. Niektóre „wymiatają” i wciskają w fotel 🙂

Zachowujemy reżim sanitarny