Trzypunktowy test wyboru zawodu

Trzypunktowy test wyboru zawodu

Wybierając przyszły zawód zawsze zadaj sobie 3 pytania, czy praca w wybranym zawodzie:

  1. wymaga dużej interakcji (kontaktów) z ludźmi i częstego spotykania się z nimi?
  2. wymaga kreatywności i wymyślania (nowych) rozwiązań?
  3. wymaga pracy w zmieniającym się i niestabilnym środowisku?

Jeżeli 2-3 odpowiedziałaś/eś „NIE”, to odrzuć ten zawód. Jeżeli nie jesteś geniuszem lub najlepszym z najlepszych, to za kilka lat nie będziesz miał/a pracy w tym zawodzie. Wygryzie cię sztuczna inteligencja i robotyzacja. Tak się stanie z każdym powtarzalnym zajęciem, które można zautomatyzować, takim, jak:

Masowa automatyzacja dotknie także takie zawody:

W tych ostatnich zawodach utrzymają się nieliczni i najlepsi, a praca pozostałych będzie wykonywana przez roboty, czaty, sztuczną inteligencję.

Jeżeli 2-3 odpowiedziałaś/eś „TAK” to za naście lat dalej będziesz miał/a pracę. Szczególnie w profesjach:

 

Powyższy test i klucz odpowiedzi zaproponował Max Tegmark, prof. MIT w swojej książce „Życie 3.0” (2019) po przeanalizowaniu danych i trendów rozwojowych (w USA i krajach zachodnich) związanych ze:

  1. starzeniem się społeczeństw (mało dzieci, dużo emerytów, nieproporcjonalnie mało osób pracujących),
  2. gwałtownym rozwojem technologii informatycznych (w tym sztucznej inteligencji),
  3. nierównym podziałem zysków z pracy (10% bogatszych ludzi posiada więcej majątku i pieniędzy niż pozostałe 90% ludzkości),
  4. porównaniem zarobków w różnych zawodach: Sukces finansowy i ponadprzeciętne wynagrodzenie osiągają tylko najlepsi z najlepszych (pisarze, muzycy, sportowcy, YTuberzy, celebryci), a pozostali ciężko pracują na życie.

Teraz twój ruch. Skorzystaj z klucza odpowiedzi jak wyżej lub znajdź swój własny. Powodzenia.

Ps. Zawsze możesz zwiększyć swoje szanse stosując w nauce  i pracy techniki zapamiętywania, koncentracji, szybkiego czytania ze zrozumieniem i rozwoju osobistego. Poznasz je w Akademii efektywna-nauka.pl w Olsztynie.

Zachowujemy reżim sanitarny