Szybkie czytanie i pamięć, autoprezentacja dla uczniów kl. 5-6

Opis kursu:

Uczestnicy kursu wcielają się w rolę młodych naukowców i odkrywców. Oprócz treningów podnoszących szybkość czytania, myślenia i zapamiętywania, uczestnicy kursu uczą się jak radzić sobie ze stresem. Przeprowadzają szereg ciekawych eksperymentów naukowych np. wyodrębnienie DNA cebuli, wywoływanie burzy w probówce. Zajęcia mają także na celu rozbudzić chęć uczenia się i tworzenia.

W czasie kursu dzieciaki uczą się zapamiętywać technikami pamięci treści, które później „przerabiać” będą w szkole np. z biologii, historii, geografii.

Kurs opracowany zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek i opanowują mnemotechniki. Wszystkie poznane strategie uczenia się dzieci przetrenowują na specjalnie przygotowanych formularzach pracy. Formularze te zawierają wiedzę z zakresu klasy 5 i 6 – czyli dziecko trenuje i uczy się tego, co aktualnie „przerabia” w szkole. Dzięki temu łączymy trening z przygotowywaniem się do lekcji.

Ten sposób pracy przygotowuje również dzieci do rozwiązywania testów szóstoklasistów.

Uczestnicy kursu poznają własny styl uczenia się. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest również autoprezentacja, dzięki której dzieci uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i rozwijają umiejętność wypowiadania się na forum klasy.

  • Te lekcje zmieniły mój stosunek do nauki (..) – Martyna
  • Kurs (..) pokazał mi jak dążyć do swoich celów – Monika M.
  • (..) zauważyłam duże zmiany na lepsze na lepsze w mojej nauce, w ocenach, mam więcej czasu wolnego dla siebie – Ola
  • Cieszę się, że zapisałam się na ten kurs, bo teraz nauka zajmuje mi dużo mniej czasu – Asia

Materiały:

Każdy uczestnik kursu otrzyma podręcznik kursu i dodatkowe materiały w cenie kursu.

Układ zajęć:

Kurs trwa 2 semestry (60 godzin).

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (110 minut) w godzinach: 16.30-18.25.

Plan zajęć dostosowujemy do kalendarza szkolnego.

Zajęcia w grupie 8 – 12 osób.

Kurs obejmuje 30 spotkań. Trzy spotkania przewidziane są na warsztaty dla rodziców, w czasie których poznają wiedzę, którą trenerzy Akademii wykorzystują w czasie kursu i przejdą skrócony trening szybkiego czytania..

Akademia Nauki zapewnia bezpłatne konsultacje z trenerami kursu. W czasie spotkań trener pomaga dzieciom nadrobić opuszczone zajęcia (nieobecność, wyjazd…) oraz przeanalizować zgłoszone przez rodziców sytuacje związane z nauką czy zachowaniem dziecka.

Opłata za kurs:

Opłata za kurs wynosi od 160 zł miesięcznie. W przypadku wpłaty jednorazowej oferujemy duży upust. Więcej o upustach, systemie ratalnym, cenach i dodatkowych korzyściach z uczestnictwa w kursach Akademii można znaleźć w zakładce „Dla kursantów”.

Zapisy:

Kursy rozpoczynają się pod koniec września lub na początku października. Zapisy na nowy rok szkolny rozpoczynamy od marca.

Prosimy o dokonanie rezerwacji miejsca na kurs pod nr tel. 089 521-87-45, e-mailem: akademia@efektywna-nauka.pl lub osobiście w sekretariacie Akademii przy ul. Ratuszowej 3/1