Rady pedagogiczne

Program Rady Pedagogicznej

Temat: Efektywna nauka w szkole

Termin: wskazany przez Szkołę

Czas szkolenia: 5 godz. szkoleniowych + przerwa 15 min.

Miejsce szkolenia: w szkole

Liczba uczestników: wskazana przez Szkołę

Trener: certyfikowany trener Akademii w Olsztynie, pedagog

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę

i posiądzie umiejętności na następujące tematy:

Higiena nauki – w jakich warunkach należy przyswajać wiedzę. – znaczenie koncentracji dla efektywności i tempa nauki

– techniki i sposoby koncentracji

– rola i charakter powtórek w procesie nauczania/uczenia się

– wpływ przerw w nauce na tempo przyswajania wiedzy

– wpływ muzyki barokowej na proces nauki

Indywidualne wzorce myślenia – w jaki sposób nasz organizm warunkuje efektywność nauki – rozpoznawanie predyspozycji ucznia do najlepszego sposobu uczenia się

– dobór metod nauczania/uczenia się odpowiednich dla każdego wzorca

Pamięć – mechanizm funkcjonowania i jej rozwój

 

– funkcjonowanie pamięci i jej wpływ na jakość uczenia się

– sposoby treningu pamięci, zwiększającego jej efektywność

– techniki pamięciowe i ich praktyczne zastosowanie na lekcjach

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie.

Inne tematy szkoleń Akademii w Olsztynie (dawniej Akademia Nauki) dla nauczycieli:

CZYTANIE I NAUKA CZYTANIA W ŚWIETLE NAUKOWYCH FAKTÓW

Czytanie w świetle najnowszych badań naukowych.

– Definicja czytania. Czytanie jako twórczy proces myślowy w definicji Tinkera i McCullougha.

– Rozpoznajemy wyraz po kształcie, tak samo jak znajomy dom czy mur (Huey).

– Omówienie badań Edmana, Dodge, Mullera i Cattela

– Czy fonetyzacja jest warunkiem koniecznym do zrozumienia widzianego wyrazu? Badania Jaromy, Loesera, Chromowa i Szkutnika.

Błędy w nauczaniu czytania

– Dlaczego nauka przez składanie liter i sylab może spowalniać proces uczenia się czytania?

– Kiedy dziecko może czytać głośno?

– Jaki związek mają aktualne metody nauki czytania z wtórnym analfabetyzmem w Polsce i dysleksją?

– Dlaczego najsprawniej czytają dzieci, które nauczyły się czytać przed pójściem do szkoły?

Czytanie – nowe paradygmaty

– Różnica między korową funkcją mózgu a umiejętnością.

– Czy potraktowanie czytania jako funkcji może rozwiązać problem dysleksji?

– Czytanie jako nauka języka przez oko.

– Czego uczą nas o czytaniu głuchoniemi posługujący się językiem migowym?

– Czytanie – najbardziej skuteczny kanał pozyskiwania nowej wiedzy.

– Nasze dzieci potrzebują 4 razy więcej wiedzy niż my kiedy byliśmy w ich wieku. Co zrobić, aby nasze dzieci mogły czytać sprawniej niż my?

Nauka czytania dzieci o różnych Wzorcach Myślenia.

– Wzorce Myślenia – zarys zagadnienia

– Dlaczego dzieci z Ruchem w Nieświadomości mogą czytać wszystko?

– Dysleksja urojona u dzieci ze Wzrokiem w Nieświadomości.

– Problemy z czytaniem i tzw. podwójne wiązanie u dzieci ze Słuchem w Nieświadomości.

WZORCE MYŚLENIA A EMOCJE – EMOCJE A UCZENIE SIĘ

Każde dziecko ma swój indywidualny styl komunikowania się ze światem.

Na warsztatach omówimy Wzorce Myślenia, którymi posługują się dzieci, oraz jakie są mocne i słabe strony poszczególnych stylów uczenia się. Przyjrzymy się skąd mogą brać się takie problemy jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia, jak można im przeciwdziałać i je minimalizować. Powiemy również kilka słów o ADHD.

Mózg w „świecie” informacji

– rola świadomości w procesie przetwarzania wiedzy

– nieświadome procesy, kluczem do zrozumienia i zapamiętania informacji

„Kanały” percepcji

– zmysłowe okna na świat

– ciało, które dostarcza bodźce

Wzorce Myślenia – współzależność ciała i umysłu w procesie uczenia się i komunikowania się ze światem.

– dlaczego dzieci siedzą godzinami nad lekcjami, które mogłyby odrobić w kilkadziesiąt minut?

– czy mózg ma „wyłącznik”?

– doświadczenie „wyłączenia” pracy mózgu

Wzorce w relacjach

– konflikty i nieporozumienia w relacjach wynikające z różnej percepcji i praktyczne sposoby ich rozwiązywania

– ciekawy eksperyment na temat percepcji nauczycieli, który przeprowadzili polscy psycholodzy

– ADHD – choroba czy błąd relacyjny – badania amerykańskich i polskich naukowców

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia w świetle wzorców

– dlaczego w Japonii jest tylko 0,01% dyslektyków?

– czy polskie dzieci „muszą” mieć dysleksję?

Mocne strony Wzorców

– każde dziecko ma swoje miejsce w świecie

Myślenie- emocje – ciało

– błąd, który popełniają rodzice

– optymalne wyposażenie pokoju do nauki w domu.

TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA, CZYLI JAK W 60 SEKUND NAUCZYĆ CAŁĄ KLASĘ KOLORÓW TĘCZY WE WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI.

Serdecznie zapraszamy

Zachowujemy reżim sanitarny