Akademia partnerem UWM przy organizacji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki UWM

Akademia jest partnerem UWM przy organizacji 17 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki UWM. Akademia od „zawsze” prowadzi pokazy i warsztaty na ODNiS. UWM i Akademia podpisały także stosowne porozumienie o współpracy.
W tym roku Dni odbywają się od 25 do 27 września 2019 r. Na dzieci i rodziców czekają liczne pokazy, wykłady, wycieczki, konkursy przygotowane przez wydziały UWM oraz partnerów. Obok Akademii w Olsztynie są to olsztyńskie planetarium, Lasy Państwowe, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Warmii i Mazur, Multicentrum.

 

Chęć udziału w zajęciach można było zgłosić przez https://dninauki.uwm.edu.pl/. Tam też dostępny jest szczegółowy program imprezy. 60 miejsc na warsztaty efektywnej nauki przygotowanych przez naszą Akademię rozeszły się w błyskawicznie.

Zachowujemy reżim sanitarny