Zawieszenie zajęć w dniach 12 III – 11 IV 2020

Zawieszenie zajęć w Akademii od 12 marca do 11 kwietnia 2020 r.

Decyzją MEN funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, w tym Akademii, zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że do 11 kwietnia 2020 r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne.

Zajęcia w Akademii zostaną wznowione po Świętach Wielkiej Nocy od środy 15. kwietnia 2020 r. Akademia poinformuje o tym dodatkowym SMSem.

Od 12 marca do 11 kwietnia, na skutek decyzji MEN,  Akademia czasowo wstrzymała 4 spotkania kursów Akademii. Zostaną one zrealizowane w czerwcu br. w tych samych dniach i godzinach co dotychczas. Jest to możliwe dlatego, że zgodnie z umowami wszystkie kursy w Akademii (uwzględniając dni wolne od nauki) miały zakończyć się na koniec maja br. W ten sposób, Akademia przeprowadzi wszystkie 27 spotkania kursu w formie 2-godzinnych spotkań w czasie roku szkolnego, przed wakacjami. Udział w zajęciach Akademii pozytywnie wpłynie na dzieci. Po przymusowej przerwie od szkoły, w Akademii przypomną sobie zasady efektywnej nauki, zapamiętywania, czytania ze zrozumieniem i wzmocnione wrócą do szkoły.

Dodatkowo Akademia uruchamia zajęcia na Facebooku dla wszystkich kursantów. Prowadzą je dotychczasowi trenerzy – opiekunowie grup kursowych. Link do grupy zajęciowej na FB i niezbędne informacje dla rodziców Akademia przekaże osobnym SMSem. Zajęcia na FB ruszą od 25 marca br. Celem tych zajęć jest ćwiczenie umiejętności efektywnej nauki zdobytych przez dzieci na zajęciach, udzielanie konsultacji uczniom, którzy zgłoszą taką potrzebę, przygotowanie uczestników do powrotu na zajęcia w Akademii i płynnego wejścia w kurs.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ireneusz Górski
Dyrektor
Akademia efektywna-nauka.pl
niepubliczna placówka oświatowa