Realizacja przez Akademię zalecenia MEN o zdalnym nauczaniu i zakazie gromadzenia się. Kurs w II semestrze 2019-20.

Rodzicu kursanta Akademii,

Po Świętach Wielkiej Nocy zaczynamy zajęcia Akademii. Zdalnie, bez wychodzenia z domu na przyjaznej platformie Click Meeting. W dniu i o godzinie zajęć, w których Państwa dziecko chodziło na zajęcia przed wybuchem pandemii.

Na Click Meeting dzieci i trener będą się widzieć i słyszeć. W czasie rzeczywistym wymieniać opiniami i dyskutować. Na komputerze, komórce lub tablecie. Kursanci otrzymają na Click Meeting wszystkie potrzebne materiały edukacyjne w formie elektronicznej. Będą mogli też rozmawiać ze swoimi kolegami i koleżankami z kursu. Jedno spotkanie w tygodniu trwać będzie 80 minut.

(Już teraz mogą Państwo zapoznać się z platformą Click Meeting aktywując bezpłatny dostęp do prywatnego użytku na 7 dni. W czasie zajęć Akademii aplikacja Click Meeting nie jest potrzebna. Dzieci będą dołączać do grupy zajęciowej klikając link do spotkania otrzymany mailem od Akademii).

Realizując zajęcia na Click Meeting Akademia wypełni zalecenia MEN o zdalnym nauczaniu i zakazie gromadzenia się w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. MEN swoją administracyjną decyzją zakazał Akademii prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym do 26.04.2020 r. Zajęcia stacjonarne Akademii zostaną wznowione od razu, jak tylko MEN odwoła swoją decyzję o zamknięciu szkół.

Akademia zamierza zrealizować wszystkie 12 spotkań (24 godziny) wynikających z umowy na kurs w następujący sposób:

W ten sposób Akademia (wypełniając wytyczne MEN) z nawiązką zrealizuje pełen program i wszystkie zajęcia kursu. Dodatkowe 3 tygodnie zajęć we wrześniu sprawią, że dzieci wejdą w nowy rok szkolny lepiej przygotowane do nauki. Z trenerami Akademii, w ramach obecnej umowy, przypomną sobie i utrwalą techniki efektywnej nauki ułatwiającej koncentrację, zapamiętywanie i czytanie ze zrozumieniem. Może to być dla nich bardzo pomocne po długich wakacjach.

Uprzejmie prosimy o zrobienie opłat za kurs. Akademia zrealizuje pełen program kursu. Państwa wpłaty ułatwią nam przetrwanie tej bardzo trudnej dla biznesu sytuacji, kiedy firmy usługowe takie jak Akademia muszą ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem pracowników i lokali przy jednoczesnym braku możliwości zarabiania. Jest to bardzo trudne.

Zrozumiemy jeżeli nie zaakceptują Państwo zdalnych zajęć wymuszonych decyzją MEN oraz spotkań „na dobry start dziecka” we wrześniu. Dlatego w załączeniu (pod podpisem) przedstawiamy rozliczenie zajęć i sposób ewentualnego rozwiązania umowy na kurs. Do czego z oczywistych względów nie namawiam.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ireneusz Górski
Dyrektor
Akademia efektywna-nauka.pl
niepubliczna placówka oświatowa

 

Załącznik do listu o realizacji przez Akademię zalecenia MEN o zdalnym nauczaniu i zakazie gromadzenia się w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rozliczenie zajęć i sposób ewentualnego rozwiązania umowy na kurs

Serdecznie zapraszamy do kontynuowania zajęć w sposób wymuszony pandemią na platformie Click Meeting i we wrześniu br.

Jeżeli nie jest to możliwe to:

§ 6

  1. Rodzic może rozwiązać niniejszą umowę z 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni kalendarzowy dzień miesiąca.
  2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 oraz § 5 ust. 3, Rodzic zobowiązuje się zapłacić za wszystkie zajęcia do końca trwania okresu wypowiedzenia, tj. liczba godzin kursu * 1/54 ceny kursu oraz opłatę wskazaną w § 5, ust. 6.
  3. W przypadku zapłaty przez Rodzica kwoty wyższej niż wykorzystana liczba godzin kursu Akademia zwróci Rodzicowi nadpłatę. Zostanie ona wyliczona jako różnica między kwotą zapłaconą, a opłatą za liczbę zrealizowanych godzin kursu oraz opłatę wskazaną w § 5, ust. 6 (jeżeli dotyczy).

§5

  1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Rodzica, zobowiązuje się on dodatkowo zapłacić na wezwanie Akademii 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) z tytułu wydanego Uczestnikowi podręcznika/licencji Akademii.”

 

Przykładowe rozliczenie umowy na kurs wypowiedzianej w 04.2020 r.:

 

Powyższe rozliczenie jest przykładowe. Ewentualna kwota zwrotu/dopłaty wynika wprost z Państwa Umowy na kurs i zależy od wybranego systemu płatności (jednorazowo, 8 czy 12 rat), kwoty dokonanych wpłat oraz liczby godzin kursu zrealizowanych na koniec maja br.

 

Zachowujemy reżim sanitarny