Pokazy naukowe – opinie

Opinie nauczycielek, które zaprosiły nas do swojej szkoły:

Zachowujemy reżim sanitarny