Jak wybrać liceum?

Od 2012 roku egzamin na koniec gimnazjum składa się z pięciu części. Gimnazjaliści muszą napisać osobne sprawdziany z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (dzień 1.), matematyki i przedmiotów przyrodniczych (dzień 2.), języka obcego (dzień 3.). Za każdy przedmiot uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 20 punktów. Łącznie do 100 punktów. Im więcej tym lepiej i łatwiej będzie dostać się do dobrego liceum.

W czasie naboru uczniowie premiowani będą dodatkowymi punktami za:
– oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 72)
– szczególne osiągnięcia szkolne (np. finał wojewódzki olimpiady, świadectwo z paskiem) i pozaszkolne (sportowe, artystyczne, wolontariat …) wpisane na świadectwie (max 28).

Szkoły w pierwszej kolejności wybierają uczniów z większą ilością punktów. Z drugiej strony nie każde liceum czy technikum jest najlepsze. Dlatego przed złożeniem podania o przyjęcie warto sprawdzić poziom oraz szkolny regulamin naboru. W każdej szkole jest inny. Niniejszy poradnik podpowie ci jak się za to zabrać.

Poradnik dla gimnazjalisty – jak wybrać dobre liceum lub technikum

Poradnik ten, przygotowany przez Akademię Nauki w Olsztynie, pomoże ci zorientować się w zasadach rekrutacji do liceum lub technikum. Zawiera praktyczne informacje ułatwiające wybór szkoły. Przeprowadzi cię przez meandry rekrutacji i składania dokumentów. Podpowie, jak porównywać szkoły.

 

Aby wybrać najlepszą dla siebie szkołę:

1.       Wybierz profil klasy w którym chciałbyś kontynuować naukę. Wielu twoich poprzedników wybierało klasy z lubianymi przedmiotami z których w gimnazjum mieli dobre oceny. Po co pchać się na mat-fiz skoro lubię biologię? Czasami warto też posłuchać rodziców, którzy mają wizję twojej przyszłości. Nie kieruj się jedynie tym, gdzie idą twoi znajomi z gimnazjum, bo w nowej szkole poznasz wielu nowych ludzi.

2.       Dowiedz się w jakiej szkole najlepiej uczą wybranych przez ciebie przedmiotów. Kieruj się przy tym listą staninową, opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla twojego regionu (np. dla województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się w Łomży). Ściągnij z jej strony wyniki matur dla twojego województwa. Zapoznaj się również z rankingami szkół opublikowanymi na łamach Gazety Wyborczej. Wyniki dostępne są również w archiwum (www.gazeta.pl w dziale ‘edukacja’). Podobne zestawienia przygotowują też inne lokalne gazety. Dowiedz się, od ilu punktów przyjmowano na wybrany przez ciebie profil w danej szkole w poprzednim roku. Jest to tak zwany próg punktowy. Im więcej punktów trzeba było uzyskać, tym poziom danej klasy był wyższy. I dostało się tam więcej olimpijczyków i uczniów z lepszymi ocenami. Poniższa tabelka pokazuje próg punktowy dla liceów w Olsztynie w roku 2011.

Szkoła
Profil LO1 LO2 LO3 LO4 LO5
 matfiz  129  141  111  132  128
Humanistyczny 111 121 97 106 105
Biochem 152 152 126 148 119

 

3.       We wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej możesz wskazać trzy szkoły i dowolną ilość klas w każdej z nich. Decydując się na szkołę ponadgimnazjalną warto wziąć pod uwagę:

·         zdawalność procentową matury i uzyskane na niej oceny (im lepsze tym poziom wyższy – patrz punkt 1)

·         punkty progowe (im więcej tym poziom nauczania wyższy – patrz punkt 2)

·         opinie o nauczycielach z tej szkoły

·         dojazd (jednym autobusem jedzie się do szkoły szybciej niż dwoma, każda przesiadka to 30 minut dłuższy przejazd do szkoły w jedna stronę i kolejne dodatkowe 30 minut z powrotem)

·         funkcjonujące w szkole koła zainteresowań (np. kółko informatyczne z nagrodami, klasy językowe z wymianami zagranicznymi, chór lub grupa teatralna jeżdżąca po świecie …)

·         punkty, jakie uzyskasz za świadectwo i test gimnazjalny – każda szkoła publikuje na swojej WWW ile punktów i za co przyznaje. Im więcej masz punktów, tym łatwiej przyjmą cięe do wybranej szkoły i to w „pierwszym podejściu”. Na przykład w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie im. K.I. Gałczyńskiego w roku 2011 r. brano pod uwagę

1) liczba punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego:

a) z przedmiotów humanistycznych ……………………..do 50 punktów

b) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ………do 50 punktów

2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 4 przedmiotów na  świadectwie ukończenia

gimnazjum:

a) liczbowo określona ocena z j. polskiego x 3 ……………………………………max 18 pkt.,

b) liczbowo określona ocena z obowiązkowego j. obcego x 3 ……………..……max 18 pkt.,

c) liczbowo określona z ocena matematyki x 3 ………………………………….max 18 pkt.,

d) liczbowo określona ocena z przedmiotu wskazanego przez komisję do klasy rozszerzonej x 3 ……………………………………………………………………………….max 18 pkt.,

3) Świadectwo z wyróżnieniem ………………….………………………..……………………..8 pkt.,

4) liczba punktów uzyskanych za oceną z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) wzorowe …………………………………………….……….. 2 pkt.

b) bardzo dobre ………………………………………………….. 1 pkt.

5) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez

kuratora oświaty ……………………………………………………………….……….. 12 pkt.,

6) osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w kategoriach:

a) sportowych

– miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim

i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim………..………..….- 2 pkt.

– miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym…………..……..…….- 1 pkt.

b) artystycznych

– miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim

i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim………….…..…….- 2 pkt.

– miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym………………..……..- 1 pkt.

c) innych

– konkursy tematyczne (miejsca 1-6 na szczeblu ogólnopolskim

i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim)………………..….- 2 pkt.

– praca na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego……..- 1 pkt.

7) komisja uwzględnia co najwyżej 3 osiągnięcia, w tym nie więcej niż 2 z jednej kategorii,

8) maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 200,

4.       Na kartce papieru zapisz szkoły i klasy najbardziej ci pasujące. Ustaw je w odpowiedniej kolejności tworząc listę preferencji. Najpierw wypisz klasy o profilach, w których chcesz się uczyć najbardziej. Dopisz do nich szkoły. Szkoła którą wskażesz jako pierwszą, będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru. Nie będzie to łatwy wybór, ale możliwy. Tyle osób przed tobą to już zrobiło..

5.       Wypełnij podanie (w Internecie) wpisując wybrane klasy i szkoły w zapisanej na kartce kolejności. Wydrukuj podanie i zanieś je do szkoły pierwszego wyboru, tj. tej,  którą umieściłeś jako pierwszą na swojej liście. Podanie złożone w szkole jest potwierdzeniem twojego wyboru. Ważne! – Zaznacz, jeśli zgadzasz się, aby szkoła ogłosiła wyniki rekrutacji na swojej WWW. W ten sposób nie ruszając się z domu przez Internet będziesz mógł sprawdzić, czy dostałeś się do wybranej szkoły. Jak się dostaniesz – na korytarzu pod tablicą będziesz „gościem” i do szkoły pójdziesz świętować sukces z przyjaciółmi.

6.       Po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego, sprawdź czy twoja punktacja umożliwi ci dostanie się do wymarzonej szkoły. Jeżeli nie poszło ci najlepiej, w ciągu kilku dni możesz zmienić listę preferencji (szkoła, klasy). Po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany, wypełnij ponownie Podanie, uwzględniając różnice i ponownie zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

7.       Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz świadectwo oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego w trzech kopiach. Oddaj do szkoły pierwszego wyboru kopie tych dokumentów (tyle kopii, ile szkół umieściłeś na liście preferencji). Dołącz również dyplomy i zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach. Szkoły niby tego nie chcą, ale przyjmują.

8.       Sprawdź wyniki w Internecie (o ile wypełnianiu podania wyraziłeś na to zgodę) bądź w szkole, w której złożyłeś papiery. Lista osób przyjętych powinna być wywieszona w korytarzu.

9.       Jeżeli dostałeś się do wybranej szkoły, zanieś oryginał świadectwa wraz z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi do sekretariatu. Jest to potwierdzenie woli nauki w danej szkole. Ważne! Sprawdź, ile masz na to dni. Jak się spóźnisz – skreślą cię z listy.

10.   Jeżeli nie dostałeś się, sprawdź na liście, czy nie zostałeś „przesunięty” do innej szkoły z twojej listy. Jeżeli znajdziesz tam swoje nazwisko, to tak jak powyżej, powinieneś zanieść oryginał świadectwa i dwa zdjęcia legitymacyjne. Jeżeli tak się nie stało to

·        sprawdź jaki był próg punktowy w danym roku (ile punktów ci zabrakło)

·         przejrzyj listę wolnych miejsc w danej szkole. Powinna być wywieszona obok listy przyjętych osób.

11.   Gdy już zapoznałeś się z tegoroczną punktacją i wolnymi miejscami, masz dwa wyjścia. Możesz:

·         poczekać na nabór uzupełniający- zanieś wówczas do wybranej szkoły z wolnymi miejscami oryginalne dokumenty (świadectwo, zaświadczenia, dyplomy, 2 zdjęcia)

·         napisać odwołanie do wybranej szkoły. Powinieneś uwzględnić w nim swoje wyniki, osiągnięcia i wykazać dlaczego jesteś najodpowiedniejszym kandydatem/tką. W każdej szkole przeważnie jest pula wolnych miejsc zarezerwowana na odwołania. O ich obsadzeniu decyduje dyrektor szkoły na podstawie odwołań. Przekonaj dyra swoim podaniem, że jesteś dobry!

 Nie zapomnij o pilnowaniu terminów! Jak je „przewalisz”, skreślą cię z listy!

12.   Rekrutacja, po rekrutacji

We wrześniu, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w wielu szkołach zaczynają się przenosiny uczniów z klasy do klasy. Osoby z mat-fiz przenoszą się do bio-chemu albo na „humanę” lub odwrotnie. Jest to szansa dla ludzi o mocnych nerwach, którym nie udało się dostać do wymarzonej klasy w wymarzonej szkole. Takie osoby zapisują się czasem do klasy o innym profilu tylko po to, aby być uczniem wymarzonej szkoły i we wrześniu złożyć podanie o przenosiny do wypatrzonej klasy. O przenosinach decyduje dyrektor szkoły. Czasami się zgadza, czasami nie. Częściej jednak wyraża zgodę uczniom swojej szkoły niż innym. Jest to jednak duży stres!

opracowanie: Adrianna Górska

Zachowujemy reżim sanitarny