Jaki wybrać zawód po podstawówce?

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę „zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego” w latach 2020/21. MEN wskazał następujące 24 zawody „o szczególnym znaczeniu na krajowym rynku pracy ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa”:
• automatyk,
• elektromechanik,
• elektronik,
• elektryk,
• kierowca mechanik,
• mechanik-monter maszyn i urządzeń,
• mechatronik,
• murarz-tynkarz,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator obrabiarek skrawających,
• ślusarz, technik automatyk,
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
• technik budowy dróg,
• technik elektroenergetyk transportu szynowego,
• technik elektronik, technik elektryk,
• technik energetyk,
• technik mechanik,
• technik mechatronik,
• technik programista,
• technik spawalnictwa,
• technik transportu kolejowego.
Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Prognozę zawodów dla Warmii i Mazur w 2020 r. można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej.

.nauczyciel

Zachowujemy reżim sanitarny