Bon turystyczny – pytania i odpowiedzi

Akademia będzie akceptować bony turystyczne przy płatności za obozy, kiedy tylko będzie to możliwe. Bon w wysokości 500 zł ma przysługiwać na każde dziecko i można będzie nim zapłacić za wypoczynek dziecka. Poniżej podstawowe informacje nt. bonu turystycznego za USTAWĄ z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznymhttps://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania.

Bonem można dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze.

Rodzic/opiekun prawny dziecka, aby otrzymać bon,  koniecznie musi zalogować się w systemie PUE ZUS i potwierdzić poprawność danych albo dokonać aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i podać numer telefonu. Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Bonem będzie można płacić, kiedy zostanie on aktywowany systemie teleinformatycznym. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać aktywacji bonu. Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym.

Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym, który rozbuduje, dostosuje i będzie utrzymywać ZUS, po wejściu w życie ustawy o bonach turystycznych.

W systemie teleinformatycznym będą m.in. dane rodziców upoważnionych do korzystania z bonu turystycznego zweryfikowanych przez ZUS na podstawie informacji otrzymanych po wejściu w życie ustawy od właściwych starostów powiatowych i wojewodów za pośrednictwem z ministerstwa właściwego do spraw rodziny.

ZUS udostępni system teleinformatyczny Polskiej Organizacji Turystycznej, która będzie nim m.in. : rejestrować przedsiębiorstwa turystyczne, w których będzie można płacić bonami oraz będzie  sprawdzał, czy bon został zrealizowany we właściwy sposób.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r.

 

Więcej na https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania oraz https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny. Przygotowano 27.06.2020 r.