Akademia Nauki - Olsztyn dla dzieci - kursy i zajęcia

zajęcia dla dzieci, Olsztyn, kursy, półkolonie, obozy, szybkie czytanie, techniki pamięci, Lego

Kontakt »

Jesteś tutaj

Badanie czytelnictwa w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich W-M w 2011r.

Akademia Nauki przeprowadziła badanie pomiaru szybkości czytania i zrozumienia czytanego tekstu u:

- 411 dzieci z 24 wiejskich szkół województwa warmińsko-mazurskiego oraz

- 92 dzieci ze szkół podstawowych w Olsztynie.

Celem badania było porównanie tempa czytania (ile słów na minutę) oraz stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu.

 

Badania Akademii Nauki wskazują, że:

- dzieci uczęszczające do szkół w Olsztynie mają wyższe o 17% średnie tempo czytania w porównaniu do uczniów szkół wiejskich przy podobnym stopniu zrozumienia (89% Olsztyn, 84% wieś).

- czytać ze zrozumieniem nie potrafiło aż 11% dzieci z terenów wiejskich. Wszystkie badane dzieci z Olsztyna czytały ze zrozumieniem.

 

Na www.efektywna-nauka.pl można także znaleźć wyniki badań czytelnictwa Akademii:

- Portret czytającego nastolatka 2009 r. w Olsztynie

- Portret czytającego 15-latka - 2003 r. w Olsztynie

- Portret czytającego nastolatka 2010 r. w Grudziądzu

oraz listę 855 najchętniej czytanych książek przez dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat

- dziewczęta / chłopcy - 16 - 18 lat

- dziewczęta / chłopcy - 13 - 15 lat

- dziewczęta / chłopcy - 11 - 12 lat

- dziewczęta / chłopcy - 9 - 10 lat

- dziewczęta / chłopcy - 6 - 8 lat.

 

Wyniki badań w:

- badanie nr 1 - szkoły w obszarach wiejskich

- badanie nr 2 - szkoła w Olsztynie.

 

Badanie 1 – szkoły w obszarach wiejskich

Uczniowie z wybranych 24 wiejskich szkół otrzymali tekst pt.”Jak koń przywiódł do domu niedźwiedzia”, który zawierał 282 słowa oraz arkusz z 10 pytaniami kontrolnymi. Na postawie odpowiedzi zmierzono stopień zrozumienia czytanego tekstu. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do maja 2011r.

W badaniu wzięło udział 411 uczniów szkół podstawowych z  klas 4-6.

 

Liczba osób

procent

razem

411

100%

dziewczynki

151

37%

Chłopcy

260

63%

Spośród 411 uczniów 45 osób, czyli 11% nie umiało przeczytać tekstu ze zrozumieniem (wynik poniżej 50% rozumienia tekstu) i w związku z tym ich dane nie były brane do dalszych obliczeń.

 

liczba osób

procent

Razem

45

100%

dziewczynki

12

27%

Chłopcy

33

73%

 

W metodologii rozwijania kompetencji czytania, przyjmuje się, że sprawny czytelnik jest w stanie zapamiętać i zrozumieć minimum 50% tekstu. Osoby czytające z mniejszym niż 50% zrozumieniem uważa się za niegramotne (nie czytające) lub analfabetów.

Poniżej struktura osób, których wyniki rozumienia tekstu wyniosły 50% i więcej

 

liczba osób

procent

Razem

366

100%

dziewczynki

139

38%

Chłopcy

227

62%

     

Razem

366

100%

klasa 4

113

31%

klasa 5

126

34%

klasa 6

127

35%

 

TEMPO CZYTANIA

Średnie tempo czytania uczniów klas 4-6 wyniosło 133 słowa na minutę (s/m)

Dziewczynki czytały ze średnim tempem wynoszącym 143 s/m, chłopcy natomiast nieco wolniej, bo 124 s/m.

Poniżej wyniki w podziale na klasy:

klasa

Średnie tempo czytania (s/m)

4

122

5

136

6

140

 

Większość uczniów czytała z tempem wynoszącym od 101-150 s/m (39% uczniów) oraz 51-100 s/m (33%). Uczniów czytających powyżej 150 s/m było 27%.

Liczba s/m

liczba osób

procent

1- 50

5

1%

51-100

122

33%

101-150

141

39%

151-200

51

14%

201-250

27

7%

powyżej 250

20

6%

Razem

366

100%

 

Dziewczynki

liczba osób

procent

1- 50

2

1%

51-100

41

29%

101-150

48

35%

151-200

26

19%

201-250

14

10%

powyżej 250

8

6%

Razem

139

100%

 

W poniższym zestawieniu widać nieznaczne różnice w tempie czytania między dziewczynkami, a chłopcami. Większa liczba dziewczynek w porównaniu z chłopcami czyta w tempie powyżej 150 s/m (dz – 35%, ch- 22%)

Chłopcy

liczba osób

procent

1- 50

3

1%

51-100

81

36%

101-150

93

41%

151-200

25

11%

201-250

13

6%

powyżej 250

12

5%

Razem

227

100%

 

ZROZUMIENIE TEKSTU

Prawie 60% uczniów przeczytało tekst przy stopniu 90-100% zrozumienia. Średni stopień zrozumienia wyniósł 84% i jest identyczny zarówno u dziewczynek jak i u chłopców.

stopień zrozumienia

liczba osób

Procent osób

50%

27

7%

60%

34

9%

70%

39

11%

80%

55

15%

90%

72

20%

100%

139

38%

Razem

366

100%

 

Najszybciej przeczytał tekst chłopiec z 6 klasy  - 353 s/m przy 100% zrozumieniu tekstu. Najlepsza z dziewczynek (klasa 6) uzyskała wynik 319 s/m przy 90% zrozumieniu.

Najsłabszy wynik w czytaniu wyniósł 37 s/m. Oznacza to, że uczeń ten przeczytał ten tekst w 7 min i 43 sek., aż 7 razy wolniej niż najszybszy uczeń.

 

Podsumowanie badania nr 1 czytelnictwa uczniów szkół wiejskich

- W badaniu wzięło udział 411 uczniów szkół podstawowych z  klas 4-6 z 24 wiejskich szkół woj. w-m.

- 45 dzieci, 11% nie umiało przeczytać tekstu ze zrozumieniem (wynik poniżej 50% rozumienia tekstu).Ich wyniki nie były brane do dalszych obliczeń.

- średnie tempo czytania pozostałych uczniów klas 4-6 wyniosło 133 słowa na minutę (s/m)

- dziewczynki czytały ze średnim tempem wynoszącym 143 s/m, szybciej niż chłopcy (124 s/m).

- prawie 60% uczniów przeczytało tekst przy stopniu 90-100% zrozumienia. Pozostali czytali ze zrozumieniem 50-89%

- średni stopień zrozumienia wyniósł 84% i jest identyczny zarówno u dziewczynek jak i u chłopców.

- najszybciej przeczytał tekst chłopiec z 6 klasy  - 353 s/m przy 100% zrozumieniu tekstu. Najlepsza z dziewczynek (klasa 6) uzyskała wynik 319 s/m przy 90% zrozumieniu.

- najsłabszy wynik w czytaniu wyniósł 37 s/m. Oznacza to, że uczeń ten przeczytał ten tekst w 7 min i 43 sek., aż 9 razy wolniej niż najszybszy uczeń.

 

Badanie 2 - w Olsztynie

Akademia Nauki w Olsztynie prowadzi kursy sprawnego czytania i technik pamięciowych dla dzieci i młodzieży. Przed kursem wszyscy uczestnicy piszą test wstępny określający tempo czytania i zrozumienie. Poniżej prezentujemy zaobserwowane wyniki przed rozpoczęciem kursu:

- w badaniu wzięło udział 92 uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 szkół w Olsztynie

- nie odnotowano osób, które miałyby wynik zrozumienia tekstu poniżej 60%

- średnie tempo czytania wyniosło 161 słów na minutę (s/m)

- dziewczynki czytały ze średnim tempem wynoszącym 157 s/m, natomiast chłopcy  - 163 s/m.

- średni stopień zrozumienia wyniósł 89 % i jest porównywalny u dziewczynek jak i u chłopców.

- najszybciej przeczytała tekst dziewczynka z 5 klasy  - 345 s/m przy 100% zrozumieniu tekstu. Najlepszy z chłopców (klasa 6) uzyskał wynik 301 s/m przy 100% zrozumieniu.

- najsłabszy wynik w czytaniu wyniósł 46 s/m. Oznacza to, że uczeń ten miał 7 razy wolniejsze tempo czytania niż najszybszy uczeń.

W następstwie kursu sprawnego czytania i technik pamięciowych organizowanych przez Akademię Nauki w Olsztynie tempo czytania wzrasta u dzieci średnio do 320-350 s/m przy min. 60% zrozumieniu.

Aktualności

22/01/2018

W ferie 2018 r. zapraszamy dziewczynki i chłopców na ciekawe półkolonie w Akademii Nauki.

 

20/12/2017

Sekretariat Akademii Nauki nieczynny na Święto Bożego Narodzenia

warsztaty dla rodziców, Akademia Nauki w Olsztynie, Akademia Rodzica
12/12/2017

Akademia Nauki zaprasza na cykl 4 warsztatów dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica”. Celem „Akademii Rodzica” jest wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci oraz promocja czytelnictwa.

25/09/2017

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i pokazy Akademii  w czasie Dni Nauki oraz Nocy Naukowców UWM 2017.

Akademia Nauki jest oficjalnym partnerem UWM przy organizacji tych wydarzeń.

01/09/2017

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko miało lepszą pamięć, czytało szybko ze zrozumieniem i potrafiło koncentrować się na szkolnych zadaniach to zapisz dziecko zajęcia w Akademii Nauki

28/06/2017

Wakacje 2017! Obozy i półkolonie Akademii Nauki w Olsztynie

09/05/2017

Czytaj szybciej, pamiętaj więcej, pracuj mniej - kurs dla dorosłych w Olsztynie. Nowy kurs od 11.05.2017 r.

23/01/2017

w Olsztynie w ferie zapraszamy dziewczynki i chłopców na ciekawe półkolonie w Akademii Nauki.

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych przez Akademię Nauki w Olsztynie.

Partnerzy

  • akademia nauki
  • dla dzieci olsztyn
  • tempoo_logo_1200.jpg

  • akademia nauki zajęcia i kursy dla dzieci i dorosłych

  • kartaduzejrodziny_www.png
  • w-m_karta_duzej_rodziny.png