Akademia Nauki - Olsztyn dla dzieci - kursy i zajęcia

zajęcia dla dzieci, Olsztyn, kursy, półkolonie, obozy, szybkie czytanie, techniki pamięci, Lego

Kontakt »

Jesteś tutaj

Jakie wybrać gimnazjum w Olsztynie

Dobre gimnazjum jest przepustką do dobrego liceum. Dobre liceum daje dobre oceny na maturze i lepszy start na studia na lepszej uczelni. Absolwenci dobrych studiów mają pewną i wysokopłatną pracę. Dlatego warto chwilę się zastanowić do jakiego gimnazjum wysłać swojego szóstoklasistę.

 

 

Poniżej zestawienie najlepszych gimnazjów w Olsztynie. Lista powstała na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Wyniki mówią, że są gimnazja osiągające lepsze i gorsze wyniki.

 

Czołówka najlepszych gimnazjów w Olsztynie jest stała od lat. Dominuje 5-6 szkół, których wyniki są wyraźnie lepsze od pozostałych kilkunastu. W 2013 r. w  Olsztynie działało 21 gimnazjów.

 

Ranking gimnazjów w Olsztynie w 2013 r. wg wyników z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.:

Gimnazjum

Liczba zdających

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z przedmiotu

j. polski

Historia i WOS

Mate

matyka

przyroda

nr 23 ul. Bałtycka (publiczne)

79

83,3

81,9

78,7

81,9

nr 2 ul. Małłków (publiczne)

102

80,2

71,7

73,3

75,5

nr 4 ul. Piłsudskiego (publiczne)

96

79,5

76,7

72,9

80,8

nr 101 Społeczne

10

75,0

73,0

58,3

67,9

Nr 22 Katolickie im. Św. Rodziny (niepubliczne)

35

73,9

68,2

63,8

68,8

nr 3 ul. Kołobrzeska (publiczne)

267

66,9

60,9

54,8

61,1

 

Liderem rankingu jest gimnazjum nr 23 przy ul. Bałtyckiej, byłe gimnazjum „akademickie”, wcześniej „katolickie”. Uczniowie tej szkoły ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych otrzymali najwięcej punktów.  

O drugie i trzecie miejsca rywalizują szkoły gimnazjalne nr 2 (ul. Małłków) i nr 4 (ul. Piłsudskiego). „Dwójka” w 2013 r. była lepsza z polskiego i matematyki, natomiast „czwórka” z historii z WOS-em i przyrody.

Pozycja czwarta i piąta należy do Społecznego Gimnazjum 101 z ul. Mroza i Gimnazjum Katolickiego im. Św. Rodziny.

 

W tabeli powyżej podane są wyniki  z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. z 4 przedmiotów. Różnice mogą wskazywać na specjalizację szkół. Warto zwrócić na to uwagę planując dla dziecka karierę lekarza (przyroda), prawnika (historia) czy informatyka (matematyka). Dostanie się do „sprofilowanego” gimnazjum może ułatwić dziecku drogę do zawodu, tym bardziej, że szkoły te często prowadzą bardzo dobre i utytułowane licea.

 

 

Jak się dostać do wybranego gimnazjum publicznego lub niepublicznego?

  • Gimnazja publiczne

O naborze do gimnazjum publicznego decyduje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU, którego najważniejszy fragment cytujemy poniżej:

„Do  klasy  pierwszej  gimnazjum  prowadzonego  przez  gminę przyjmuje  się:

1)  z urzędu  - absolwentów szkół  podstawowych  zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;

2)  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem  danego gimnazjum, w przypadku  gdy gimnazjum  dysponuje wolny mi  miejscami .

2. W  przypadku  gdy  liczba  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  danego  gimnazjum  jest

większa niż liczba wolnych miejsc, który mi  dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów  zawartych w statucie gimnazjum.

3. Dla  kandydat ów  do  oddziałów  dwujęzycznych  w  gimnazjach  może  być  przeprowadzony

sprawdzian  uzdolnień  kierunkowych  na warunkach  ustalonych  przez  radę pedagogiczną.”

O przyjęciu do szkoły publicznej decyduje suma punktów otrzymanych przez dziecko:

- ze sprawdzianu na koniec kl. 6 szkoły podstawowej (max 40 pkt)

- liczba punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia kl. 6 (max 30 pkt)

- za świadectwo z wyróżnieniem (8 pkt)

- za ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia kl. 6 (max 4 pkt)

- osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne dziecka (max 8 pkt).

Maksymalnie 90 punktów. Punktacja jak wyżej została podana na przykładzie gimnazjum nr 2 i 4. W innych szkołach może być ustalona inaczej. Np. w gimnazjum 23 (b. „akademik”) nie przyznaje punktów za ocenę z historii i społeczeństwa oraz daje tylko 2 pkt za wzorowe sprawowanie; można otrzymać max 80 pkt.

 

  • Gimnazja niepubliczne

Szkołami niepublicznymi są m.in. Gimnazjum Katolickie im. Św. Rodziny nr 22 i Społeczne Gimnazjum 101. Przy rekrutacji mogą się one kierować innym regulaminem. 

Na przykład:

- w Katolickim Gimnazjum im. Św. Rodziny decyzję o wpisaniu kandydata na listę uczniów podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami i uczniem w obecności duszpasterza szkoły (…).

- w niektórych niepublicznych gimnazjach należy wnieść opłatę za naukę.

 

Liczba punktów potrzebnych w 2013 r. do dostania się do dobrego gimnazjum

Akademia Nauki w rozmowach z sekretariatami szkół ustaliła minimalną liczbę punktów potrzebnych w 2013 r. do przyjęcia dziecka do :

- gimnazjum nr 23 ul. Bałtycka (b. akademickie) – 60/80 pkt,        

- gimnazjum nr 2 ul. Małków – 72/90 pkt,

- gimnazjum nr 4 ul. - 70/90 pkt.

 

Jak wybrać gimnazjum?

Rodzicu zanim zdecydujesz do jakiego gimnazjum poślesz dziecko:

1. Rozeznanie:

- zobacz jakie oceny i sprawowanie będzie miało dziecko na koniec kl. 6,

- przeczytaj zasady rekrutacji interesujących ciebie gimnazjów i sprawdź ile punktów może dostać twoje dziecko,

- na www.efektywna-nauka.pl sprawdź minimalną liczbę punktów potrzebnych do dostania się do upatrzonej szkoły,

- sprawdź jak daleko od domu jest gimnazjum, w jaki sposób i ile czasu dziecko będzie jechało do szkoły.

2. Tak przygotowany porozmawiaj ze swoim dzieckiem, bo ono już wybrało szkołę i ma ważne argumenty na poparcie swoje wyboru:

- bo idzie tam najlepsza przyjaciółka twojej córki lub najlepsi koledzy twojego syna;

- bo w szkole są szafki uczniowskie lub jest stołówka;

- bo ktoś ważny dla dziecka powiedział, że jest to najlepsze gimnazjum w Olsztynie;

- bo do tej szkoły idą dzieci lekarzy (prawników, matematyków …), które chcą zostać lekarzem (prawnikiem, matematykiem …);

- bo w tej szkole nie wymagają - można się nie uczyć i zdawać do następnej klasy;

- bo …),

3. Gimnazjum wybierz razem z dzieckiem

Rozmowa nie będzie łatwa i krótka. Przyjęte wybory będą nietrwałe i ciągle poddawane w wątpliwość przez ciebie i twoją latorośl. Im więcej będziecie o tym rozmawiać tym decyzja będzie lepiej przemyślana.

Im większą nagrodę zaoferujesz za dostanie się do wybranego gimnazjum tym większą motywację będzie miało do tego dziecko. Nagrodą nie muszą być pieniądze czy elektronika. Często wystarczy obietnica wspólnego wyjazdu nad morze lub zgoda na późniejszy powrót do domu po imprezie!!!

 

raport opracowała

Akademia Nauki w Olsztynie organizator kursów dla szóstoklasistów i gimnazjalistów oraz zajęć w Ferie przygotowujacych do sprawdzianu szóstoklasistów. Domena Akademii Nauki w Olsztynie to www.efektywna-nauka.pl

Aktualności

25/06/2018

Wakacje 2018. Obozy i półkolonie Akademii Nauki w Olsztynie

09/06/2018

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko miało lepszą pamięć, czytało szybko ze zrozumieniem i potrafiło koncentrować się na szkolnych zadaniach to zapisz dziecko zajęcia w Akademii Nauki

17/05/2018

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

30/04/2018

Sekretariat Akademii Nauki nieczynny w czasie Majówki

03/02/2018

Akademia Nauki zaprasza na kursy robotyki i programowania dla chłopców i dziewcząt na bazie klocków Lego WeDo  2.0. Programy dostosowane są do wieku uczestników.

 

22/01/2018

W ferie 2018 r. zapraszamy dziewczynki i chłopców na ciekawe półkolonie w Akademii Nauki.

 

warsztaty dla rodziców, Akademia Nauki w Olsztynie, Akademia Rodzica
12/12/2017

Akademia Nauki zaprasza na cykl 4 warsztatów dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica”. Celem „Akademii Rodzica” jest wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci oraz promocja czytelnictwa.

25/09/2017

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i pokazy Akademii  w czasie Dni Nauki oraz Nocy Naukowców UWM 2017.

Akademia Nauki jest oficjalnym partnerem UWM przy organizacji tych wydarzeń.

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych przez Akademię Nauki w Olsztynie.

Partnerzy

  • akademia nauki
  • dla dzieci olsztyn
  • tempoo_logo_1200.jpg

  • akademia nauki zajęcia i kursy dla dzieci i dorosłych

  • kartaduzejrodziny_www.png
  • w-m_karta_duzej_rodziny.png