yetico efs akademia nauki

Jesteś tutaj

EFS - częste pytania

1. Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Odp. Szkolenie adresowane jest do pracowników YETICO S.A. i tylko pracownicy tej firmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą wziąć udział w szkoleniu. Osoby na szkolenie będą delegowane przez Zarząd YETICO S.A.

2. Czy udział w szkoleniu jest płatny?
Odp. Nie. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu, wynika to z faktu, że szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii  Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Czy udział w szkoleniach jest obowiązkowy?
Odp. Tak. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, wynika to m.in. z faktu że godziny szkolenia pokrywają się z godzinami pracy.

4. W jakie dni odbywały się będą szkolenia i czy będą one prowadzone w godzinach pracy?
Odp. Tak. Szkolenia organizowane będą w dniach i godzinach pracy. Szczegółowy grafik zajęć znajduje się na stronie WWW Projektu (lewa strona) w zakładce oznaczonej nazwą szkolenia.

5. Czy na zajęciach dla uczestników zostaną przygotowane materiały szkoleniowe?
Odp. Tak. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

6. Gdzie będą realizowane szkolenia, czy w Olsztynie, czy może poza?
Odp. Szkolenia odbywały się będą w ośrodkach szkoleniowo – konferencyjnych poza Olsztynem. Dokładny adres, opis dojazdu znajduje się na stronie WWW Projektu (lewa strona) w zakładce oznaczonej nazwą szkolenia.

7. Co zrobić w przypadku, gdy osoba nie może wziąć udziału w szkoleniu w danym dniu zajęć?
Odp. Jedyną dopuszczalną formą nieobecności na szkoleniu jest choroba udokumentowana zwolnieniem od lekarza. W projekcie szkolenie jest formą świadczenia pracy. Nieobecność na szkoleniu będzie traktowana przez WUP jako nieobecność w pracy.

8. Czy można zwolnic się z części szkolenia (dnia)?
Odp. W ekstremalnych przypadkach, za zgodą przełożonego, pracownik może opuścić cześć szkolenia. Przed wyjściem musi:
- podpisać listę obecności,
- wypełnić „druk opuszczenia zajęć”,
- poświadczyć odbiór materiałów szkoleniowych
- wypełnić zaplanowane na dany dzień ankiety i testy.

Uwaga! Jeżeli łączna liczba godzin nieobecności na zajęciach projektu przekroczy 20%, uczestnik zostanie skreślony z listów uczestników Projektu a Yetico będzie musiało zwrócić do kasy WUP w Olsztynie 100% kosztów przypadających na „skreślonego” uczestnika, tj. kwotę nawet kilka tysięcy złotych. Będzie to koszt niekwalifikowany Projektu.

9. Czy oprócz obowiązku udziału w szkoleniu, są jakieś inne wymagania stawiane uczestnikom/uczestniczkom?
Odp. Tak. Uczestnicy są zobowiązani do:
- podpisywania list obecności w każdym dniu zajęć,
- wypełniania ankiet oraz innych dokumentów przygotowanych w celu monitoringu jakości i efektów realizowanych szkoleń,
- napisać i zaliczy na min. 60% testy sprawdzające wiedzę po koniec każdego zjazdu/szkolenia. W przypadku uzyskania 59% i mniej mniej % - przystąpić do testu poprawkowego i zaliczyć go na min. 60%,
- potwierdzić odbiór dyplomu i materiałów szkoleniowych
- inne wynikające ze specyfiki szkolenia.

10. W związku z tym, że szkolenia odbędą się poza Olsztynem, czy zapewniony zostanie nocleg i wyżywienie w trakcie szkolenia.
Odp. Tak. Dla uczestników szkoleń wyjazdowych trwających powyżej dwóch dni Yetico S.A. zapewnia noclegi i wyżywienie. Budżet projektu nie zapewnia środków na zwrot kosztów dojazdów uczestników na szkolenie.

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych przez Akademię Nauki w Olsztynie.

Partnerzy

  • akademia nauki
  • dla dzieci olsztyn
  • tempoo_logo_1200.jpg

  • akademia nauki zajęcia i kursy dla dzieci i dorosłych

  • kartaduzejrodziny_www.png
  • w-m_karta_duzej_rodziny.png