yetico efs akademia nauki

Jesteś tutaj

EFS - aktualności

Unieważnienie zapytania ofertowego

Olsztyn, dnia 1 października 2013r.

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn
Tel. (+4889) 538 78 11
Fax (+4889) 538 78 10

Unieważnienia zapytania ofertowego

YETICO S.A. z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający) unieważnia zapytanie ofertowe pt” Produkcja” dla 21 pracowników firmy YETICO S.A. ogłoszone 12. września 2013 r. w związku z realizacją projektu „Szkolenia drogą do sukcesu II” wykonywanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.08.01.01-28-088/13-00, z powodów wskazanych w XIV unieważnionego Zapytania ofertowego.

Z poważaniem

Prokurent Spółki

 


Zapytanie2 ofertowe Produkcja

01/10/2013

YETICO S.A. z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający), w związku z realizacją projektu „Szkolenia drogą do sukcesu II” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.08.01.01-28-088/13-00, zgodnie
z procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności, zaprasza do składania ofert nawykonanie usługi szkoleniowej (kod CPV- 80500000-9) pt” Produkcja” dla 21 pracowników firmy YETICO S.A.:

1. Zamawiający:

YETICO S.A. ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

2. Miejsce publikacji zapytania:

Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej www.efektywana-nauka.pl/efs-yetico.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach zadania 3 pt „Produkcja” do wyżej wymienionej umowy

4. Usługa szkoleniowa – Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowa

Kliknij i pobierz druk Zapytania2 ofertowego oraz załączniki do zapytania2 ofertowego. Zapraszamy do złożenia oferty w terminie 10 dni.

 


Zapytanie ofertowe szkolenia z produkcji

12.09/2013

YETICO S.A. z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający), w związku z realizacją projektu „Szkolenia drogą do sukcesu II” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.08.01.01-28-088/13-00, zgodnie
z procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności, zaprasza do składania ofert nawykonanie usługi szkoleniowej (kod CPV- 80500000-9) pt” Produkcja” dla 21 pracowników firmy YETICO S.A.:

1. Zamawiający:

YETICO S.A. ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

2. Miejsce publikacji zapytania:

Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej www.efektywana-nauka.pl/efs-yetico.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach zadania 3 pt „Produkcja” do wyżej wymienionej umowy

4. Usługa szkoleniowa – Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowa

Kliknij i pobierz druk Zapytania ofertowego Zapraszam do złożenia oferty w terminie 10 dni.

 


Rusza nowy projekt szkoleniowy Yetico

06/09/2013

Yetico S.A. otrzymało dotacje na szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjnosci firmy poprzez rozwój zawodowy jej pracowników.

W projekcie odbęda się szkolenia:

- z controllingu

- dla działu sprzedaży i marketingu

- dla działów produkcji i technicznego.

Szczegółowy grafik i miejsca zajęć będą dostepne w zakładkach po lewej stronie, pod grafiką. Tam też będzie można poznac programy i CV trenerów.

W szkoleniach wezma udział pracownicy wskazani przez dział personalny. Zajęciach odbywać się będą poza Olsztynem w atrakcyjnych obiekatach konferencyjnych.

Jest to drugi projekt EFS Yetico. Poprzedni zakończył się pełnym sukcesem. Dowiedz się więc klikając link "Szkolenia drogą do sukcesu I" w lewym menu strony.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

06/09/2013

YETICO S.A. z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający), w związku z realizacją projektu „Szkolenia drogą do sukcesu II” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.08.01.01-28-088/13-00, zgodnie z procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na:
A.     Usługa gastronomiczna – Kod CPV: 5532100-6 Usługi przygotowywania posiłków, 55320000-9 Usługi podawania posiłków
B.     Nocleg – Kod CPV 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
C.     Wynajem sali z wyposażeniem – Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
 
Łącznie 22 szkolenia po 2 dni każde, dla razem 237 osób. W hotelu minimum 4 gwiazdkowym.
 
Kliknij i pobierz druk Zapytanie ofertowe  Zapraszam do złożenia oferty w terminie 10 dni.


 

EFS - Szkolenia drogą do sukcesu I

Dobre praktyki projektu szkoleniowego Yetico 2011-12

Zakończył się projekt szkoleniowy Yetico S.A. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – Dzięki dotacji udało się nam przeszkolić kadrę kierowniczą i pracowników pionu handlu i marketingu – mówi Magdalena Piotrowska, dyrektor ds. personalnych Yetico S.A. - Zajęcia prowadzili świetni trenerzy z renomowanych firm szkoleniowych w doskonałych hotelach. Jesteśmy zadowoleni z efektów tego projektu.

czytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych przez Akademię Nauki w Olsztynie.

Partnerzy

  • akademia nauki
  • dla dzieci olsztyn
  • tempoo_logo_1200.jpg

  • akademia nauki zajęcia i kursy dla dzieci i dorosłych

  • kartaduzejrodziny_www.png
  • w-m_karta_duzej_rodziny.png