Akademia Nauki - Olsztyn dla dzieci - kursy i zajęcia

zajęcia dla dzieci, Olsztyn, kursy, półkolonie, obozy, szybkie czytanie, techniki pamięci, Lego

Kontakt »

Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Akademii Nauki z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 10-116 Olsztyn, tel.: 89 521 87 45, adres e-mail: akademia@efektywna-nauka.pl.

Akademia Nauki w Olsztynie:
•    jest placówką oświatowo - wychowawczą wpisaną do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Miasto Olsztyn pod numerem 401. Akademia prowadzi usługi edukacyjne i wypoczynku dla dzieci w wieku od 4 do 19 lat (tj. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, liceum) oraz studentów i osób dorosłych. Akademia zapewnienia usługi na każdym etapie edukacji uczestnika.
•    jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 876 162 71 94. Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej Akademii jest PKD 85.59.B – „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
•    jest organizatorem wypoczynku dla dzieci (obozy, kolonie) wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki woj. W-M pod nr 9/2016. Każdy uczestnik może uczestniczyć w kilku oddzielnych usługach Akademii.

2. Celem zbierania danych jest:
•    wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
•    podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w czasie prezentacji Akademii zorganizowanej w jej siedzibie lub poza nią lub
•    dostarczenie zawiadomienia o możliwości kontynuacji usługi Akademii w kolejnym roku szkolnym lub
•    gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą Akademii:
•    opisaną na stronie internetowej, z której wysłał/a Pani/Pan wypełniony przez siebie formularz kontaktowy (elektroniczny) lub
•    przedstawionej w czasie prezentacji Akademii, w której Pani/Pan wzięła udział i wypełnił/a formularz kontaktowy (papierowy).
Pani/Pana dane to także dane osobowe, które udostępnił/a Pani/Pan w umowie zakupu usługi Akademii.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze Akademii lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie Akademii lub wykonanie umowy zamówionej usługi Akademii.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Akademii Nauki w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 3/1.

Aktualności

25/06/2018

Wakacje 2018. Obozy i półkolonie Akademii Nauki w Olsztynie

18/06/2018

Godziny pracy Sekretariatu Akademii:

 

09/06/2018

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko miało lepszą pamięć, czytało szybko ze zrozumieniem i potrafiło koncentrować się na szkolnych zadaniach to zapisz dziecko zajęcia w Akademii Nauki

17/05/2018

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

03/02/2018

Akademia Nauki zaprasza na kursy robotyki i programowania dla chłopców i dziewcząt na bazie klocków Lego WeDo  2.0. Programy dostosowane są do wieku uczestników.

 

22/01/2018

W ferie 2018 r. zapraszamy dziewczynki i chłopców na ciekawe półkolonie w Akademii Nauki.

 

warsztaty dla rodziców, Akademia Nauki w Olsztynie, Akademia Rodzica
12/12/2017

Akademia Nauki zaprasza na cykl 4 warsztatów dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica”. Celem „Akademii Rodzica” jest wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci oraz promocja czytelnictwa.

25/09/2017

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i pokazy Akademii  w czasie Dni Nauki oraz Nocy Naukowców UWM 2017.

Akademia Nauki jest oficjalnym partnerem UWM przy organizacji tych wydarzeń.

Zapisz się na newsletter

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych przez Akademię Nauki w Olsztynie.

Partnerzy

  • akademia nauki
  • dla dzieci olsztyn
  • tempoo_logo_1200.jpg

  • akademia nauki zajęcia i kursy dla dzieci i dorosłych

  • kartaduzejrodziny_www.png
  • w-m_karta_duzej_rodziny.png